Belangrijkste belasting wijzigingen 2024

De belangrijkste wijzigingen voor de belastingen op een rijtje:

De onderstaande wijzigingen zijn aangekondigd, maar nog niet definitief vastgesteld door de 2e en 1e kamer. Er kunnen dus nog veranderingen optreden.

Voor iedereen:

BOX 1:
Schijf 2 begint bij 75.624 euro. Je betaald over het bedrag hier boven 49,5%.

BOX 2:
Dividend uitkeringen onder de 67.000 worden belast tegen 24.5%, hier boven is het 31%.

BOX 3:
Heffingsvrij vermogen blijft 57.000 euro, hier boven betaal je over het rendement 34% belasting.
Het rendement op aandelen/beleggingen, 2e woning en uitgeleend geld bedraagt 6,04%
Rendement op spaargeld en op schulden wordt later vastgesteld.

Onbelaste reiskosten vergoeding:
Deze gaat omhoog naar 23 cent per km (was 21 in 2023 en 19 hier voor)

Voor ondernemers:

Zelfstandigen aftrek (als je meer dan 1.225 uur per jaar aan je bedrijf besteed):
Deze wordt verlaagd naar 3.750 euro.

MKB Winstvrijstelling:
Als je een Winst-Aangifte doet, krijg je in 2024 12.7% vrijstelling van de winst (was 14%)

Afschrijving gebouwen:
Heb je een gebouw in eigendom? Dan mag dit afgeschreven worden tot 100% van de WOZ waarde. Dit was op de gebouwen 50% en op de grond al wel 100%.
Wij raden meestal aan om überhaupt geen afschrijving toe te passen i.v.m. verwachte boekwinsten bij verkoop doordat historisch gezien vastgoed stijgt.

Toeslagen:

Zorgtoeslag:
De maximale inkomensgrens wordt in november pas vastgesteld, wel is bekend dat de bedragen omlaag gaan.
De bedragen zelf worden ook verlaagd naar maximaal 127 euro per maand (alleen staand) of 243 euro (samenwoners)

Huurtoeslag:
De huurtoeslag stijgt met maximaal 416 euro per jaar.

Kind Gebonden Budget:
Dit bedrag stijgt met maximaal 750,- voor het 1e kind en 833 voor de andere kinderen onder de 12 jaar.
Tussen de 12 en 17 jaar stijgt het met maximaal 400,-