IB 2021-2022 met meer dan alleen spaargeld?

De overheid heeft besloten om alle aangiftes inkomstenbelasting 2021 en 2022, waarin het vermogen boven de grens uit kwam EN waar meer dan alleen spaargeld in zat nog niet definitief vast te stellen.

De reden hiervoor is dat er al processen lopen die de opgelegde voorlopige aanslagen gaan beinvloeden.
Als de rechtbank mee gaat in de bezwaren, zal het rendement op aandelen en tweede woning worden bijgesteld. Hierdoor zal de box-3 belasting lager uitvallen.

Om te voorkomen dat iedereen weer massaal bezwaar maakt (met alle verplichte procedures, verplichte brieven, enz.) hebben ze dus besloten om nog geen definitieve aanslag op te leggen.
Tegen de voorlopige aanslag kan echter geen bezwaar gemaakt worden; het is tenslotte voorlopig.

In dit bericht van de rijksoverheid staat de volledig tekst voor de liefhebbers.