Checklist aangifte inkomstenbelasting 2023

Vanaf 1 februari kunnen wij reeds uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen

U hoeft bij ons, in tegenstelling tot de informatie vanuit de belastingdienst, niet te wachten tot 1 maart, maar vanaf 1 februari zijn wij in staat uw aangifte te versturen naar de belastingdienst.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak, plan hier direct een afspraak in onze agenda in,  opsturen naar ons postadres of u kunt uw spullen afgeven tijdens onze openingstijden.

Download Hier de checklist in PDF formaat.

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2023

Tenzij anders aangegeven, moet u onderstaande overzichten van uzelf en uw eventuele fiscale partner doorgeven.

U bent fiscaal partner als u voldoet aan 1 van de eisen;
Getrouwd, een Geregistreerd Partnerschap heeft, elkaar heeft aangewezen als Pensioen Partner, samen een huis heeft gekocht, in uw huis een minderjarig kind woont welke van u en/of uw medebewoner is.

Algemeen

 1. Persoonsgegevens van u en eventuele partner**
 2. Gegevens van eventuele thuiswonende, minderjarige kinderen**
 3. Uw contactgegevens; Telefoonnummer en/of e-mail adres
 4. Indien u niet het volledige jaar met uw partner op hetzelfde adres bent ingeschreven; datum van in- of uitschrijving en datum daadwerkelijke verhuizing
 5. (Voorlopige) Aanslagen (betaald/ontvangen/verrekend/…) over het belastingjaar

Loon – Uitkeringen – Pensioen

 1. Jaaropgaven van alle inkomsten; Loon, (WW/Wajong/WIA/UWV/….) uitkeringen, Pensioenen (ook afkoop van pensioenen), Transitievergoeding, lijfrentes, enz.
 2. Ontvangen PARTNER alimentatie**
 3. Alle overige inkomsten en kosten gemaakt voor overige werkzaamheden, zoals bijv. Freelance, of krantenwijk

Betaalde premies

 1. Betaalde lijfrentepremies of premies AOV met naam verzekeringsmaatschappij en polisnummer
 2. Factor A voorgaand jaar. Deze wordt door uw pensioenfonds aan u doorgegeven

Eigen woning (uw gekochte hoofdverblijf)

 1. Opgave van hypotheekverstrekker*** (“de bank”) van de betaalde hypotheekrente en de stand van de hypotheekschuld op 1-1 en 31-12
 2. Opgave van overige lening(en) die specifiek voor onderhoud/verbetering/aanschaf van de eigen woning is aangegaan, met betaalde rente, lening nummer en maatschappij***
 3. Kopie WOZ-beschikking of -aanslag over het jaar. (Meestal ook op te zoeken via wozwaardeloket.nl)
 4. Bij aan/verkoop van een (nieuwe) eigen woning en/of oversluiten van hypotheek behorende kosten;
  • De afrekening van de notaris, zowel aan- als verkoop notaris
  • Alle andere kosten die te maken hebben met de aan/verkoop van de woning, maar niet bij de notaris zijn verrekend
  • Specificatie waaraan de hypotheek wordt besteed (i.v.m. bijleenregeling en aftrek)

Uitgaven voormalige partner

 1. Alle uitgaven die gedaan zijn aan uw voormalig partner**. Bijv. Alimentatie, afkoopsom pensioen

 Giften en uitgaven monumenten

 1. Een overzicht van alle (aftrekbare) giften aan goede doelen
 2. Overzicht van alle uitgaves aan uw (rijks)monumenten

 Zorgkosten

 1. Overzicht van alle zorgkosten die u zelf betaald heeft, en niet (deels) vallen onder de zorgverzekering. Dus geen eigen risico of verplichte bijdrage (CAK) en premies. Denk wel aan:
  • Genees- en heelkundige hulp (geen ooglaser behandeling of bril/lenzen)
  • Vervoerskosten van/naar ziekenhuis en/of huisarts (aantal KM + parkeergeld) voor behandelingen van jezelf en evt. partner
  • Overige reiskosten (km en/of daadwerkelijke kosten) gemaakt voor een ziekenbezoek van een inwonend familielid mits; enkele reis 10+ km en 1+ maand in verpleging
  • Medicijnen verstrekt op voorschrift van de arts, die u deels of geheel zelf dient te betalen
  • Kosten van een specifiek dieet door een dokter/diëtist voorgeschreven. Vermeld welk dieet het is, en waarvoor
  • Extra (speciaal) beddengoed en kleding i.v.m. ziekte, medicijngebruik of anderzijds
  • Overige medische hulpmiddelen (geen bril/contactlenzen of rollator)
  • Uitgaven extra gezinshulp die niet onder WMO valt

 Aandelen en beleggingen

 1. Aandelenkapitaal aanmerkelijk belang (meer dan 5%), incl. de inkomsten hier uit (Dividend)
 2. Aandelen/beleggingen,
  • Naam en land van de aandelen
  • waarde van de aandelen en groene beleggingen op 1-1 en 31-12
  • Uitbetaalde dividenden en Ingehouden dividendbelasting

 Sparen – schulden

 1. Saldo 1-1 en 31-12 van alle bankrekeningen van u, uw partner en thuiswonende minderjarige kinderen
 2. Aantallen en koersen (31-12, 24.00u) van Crypto Currency (bijv. Bitcoins)
 3. (Uit-)geleend geld; aan wie**, hoe veel, en de ontvangen rente
 4. Gegevens 2e woning en ander onroerend goed (bijv. Grond). Inclusief WOZ-waarde over het jaar
  • Bij verhuur 2e woning; kale huur op jaarbasis
 5. Waarde van lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen op 1-1 en 31-12, incl. datum van afsluiten
 6. Overzicht inkomsten en uitgaven van een onverdeelde boedel (erfenis)
 7. Gegevens van alle leningen en overige schulden (niet de hypotheek Eigen Woning, zie punt 13)

Wij ontvangen de gegevens:

Bij voorkeur per e-mail (PDF): via belasting@vdmeeren.nl

Of per post: Nieuwendijk 22, 5662 AE, Geldrop

Voor vragen of persoonlijk afgeven kunt u van maandag t/m donderdag tussen 09.00u en 17.30u terecht.

Bellen op: 040-304 17 53 of een e-mail sturen naar belasting@vdmeeren.nl

(*) Digitale stukken bij voorkeur in PDF formaat aanleveren. Foto’s (JPG) zijn relatief groot in opslag en bieden geen meerwaarde voor ons.

(**) naam, adres, BSN en geboortedatum

(***) Indien de verstrekker of ontvanger een persoon is; naam, adres, BSN en geboortedatum