online formulier erfbelasting

U kunt onderstaand formulier invullen en doorsturen.
U kunt 5 bijlages toevoegen. Heeft u meer bijlages, dan verzoeken wij u om dit per mail na te sturen naar: Belasting@vdmeeren.nl

  Met een * gemarkeerde velden zijn verplicht.

  Eigen gegevens:
  *Naam:
  *Telefoonnummer:
  *E-mail adres:
  *straat + huisnummer:
  *Postcode:
  *Woonplaats:
  *BSN nummer:
  Geslacht:
  Bent u executeur:

  Gegevens overledenen
  *Naam:
  *BSN nummer:
  Geslacht:
  *Geboortedatum:
  *Overlijdensdatum:

  Gegevens erfgenamen en legaten
  Gelieve alle informatie van alle erfgenamen en legaten als volgt door te geven:
  Volledige naam; adres; geboortedatum; BSN nummer; relatie tot overledene
  Doet u voor alle erfgenamen aangifte:

  Aanvullende informatie
  Indien aanwezig of bekend, hebben wij de volgende gegevens nodig:
  Geschatte waarde inboedel en roerende zaken. Denk met name aan auto, waardevolle kunst of antiek.
  (Totale) Banksaldo op datum van overlijden
  WOZ waarde eigen woning
  Hypotheekschuld op datum van overlijden
  Overige schulden op datum van overlijden
  Nog te betalen kosten waarvan de rekening later is gekomen
  Nog te ontvangen bedragen op datum van overlijden
  Overzicht van alle kosten van de uitvaart en eventuele uitkering van een verzekering

  Is er binnen 180 voor overlijden een schenking geweest?
  Zo ja: welke datum, aan wie en hoeveel:

  Kosten van de uitvaart
  Eventuele uitkering van de verzekering

  Zijn er specifieke erfdelen toebedeeld aan een erfgenaam (Legaat).
  Zo ja, aan wie en tegen welke waarde

  Aan te leveren gegevens
  Onderstaande gegevens/documenten dienen los aangeleverd te worden.

  • Aangiftebrief belastingdienst, indien ontvangen

  • Testament

  • Indien van toepassing: aangifte/aanslag eerder overleden ouder

  • Overzicht of lijst alle overige schulden en bezittingen met waarde (evt. in grootheden)

  U kunt hier onder bestanden vast mee sturen.
  i.v.m. de leesbaarheid ontvangen wij graag de bestanden in PDF formaat.
  Lukt uploaden niet, of heeft u het niet bij de hand: u kunt het ook op een later moment toesturen via e-mail (belasting@vdmeeren.nl), per post op ons postadres of afgeven op ons bezoekadres.

  Verzending
  Zijn er nog opmerkingen, vragen of anderzijds:

  Het verzenden kan iets langer duren bij het verzenden van grotere bijlagen.
  U ontvangt een kopie van dit formulier per e-mail, maar mogelijk komt deze in uw ongewenste e-mail terecht.