Checklist aanpassen/aanvragen voorlopige teruggaaf/aanslag

Wat is een voorlopige aanslag:

Een voorlopige aanslag is een vooruitbetaling (of vooruit ontvangen, meestal voorlopige teruggaaf genoemd) van belastingen die je zou moeten betalen of ontvangen na het doen van de aangifte over het jaar waarin je betaald/ontvangt. Dit bedrag wordt verrekend met de definitieve aanslag over dat jaar.

Voorbeeld:
u ontvangt in het kalenderjaar 2028 een bedrag van totaal 1.200,- (100,- p/m) van de belastingdienst.
Bij de aangifte (feb-april 2029) blijkt dat u eigenlijk maar 1.130,- terug had mogen krijgen.
U betaald dan het verschil (70,-) terug.

Blijkt dat het eigenlijk 1.500,- had moeten zijn? Dan krijgt u het verschil (300,-) bijgestort.

Verschillende mogelijkheden tot aanvragen/aanpassen
U kunt de voorlopige aangifte aanvragen zoals u dat zelf wil.
Wel is aan te raden om bij te ontvangen altijd lager in te schatten om terug betalen te voorkomen.

Als u ons opdracht geeft om de voorlopige aanslag aan te passen, vragen wij u om een keuze te maken uit 3 mogelijkheden:

 1. volledig stoppen (alles wat ontvangen is moet direct terug betaald worden)
 2. de rest van het jaar niets meer ontvangen (we gaan dan alles berekenen en ervoor zorgen dat het jaar-totaal nagenoeg het reeds ontvangen bedrag is)
 3. aanpassen naar het verwachte bedrag, ongeacht de consequenties of je terug moet betalen of niet

Voor het aanvragen van een voorlopige teruggaaf als u er nog geen heeft:
Dan moeten wij de volgende gegevens hebben:

 • Gegevens (nieuwe) woning:
  • WOZ waarde
  • Hypotheek bedrag (oud en) nieuw
  • Te betalen rente (per jaar)
  • Notaris afrekening (oude en) nieuwe woning
  • Kosten gemaakt voor de hypotheek (adviseur, taxatie, bouwkundige keuring, enz)
  • Bij aankoop nieuw huis (binnen 3 jaar na verkoop oude woning):
   • verkoopbedrag oude woning
   • aankoopbedrag nieuwe woning
   • bedragen besteed aan “renovatie, onderhoud en verbetering” van de nieuwe woning
   • bedragen besteed aan aan- en verkoop (makelaar, hypotheek adviseur, taxatie, enz)
   • afrekening notaris
 • Gegevens inkomen van u (en uw partner).
 • Gegevens aftrekposten, niet eigen woning. (lijfrente/ziekte/partner alimentatie etc)
 • Persoonlijke gegevens. (en van eventuele partner)
  • BSN Nummer
  • geboortedatum
  • voorletters en achternaam
  • woon-/post adres
  • telefoonnummer
  • e-mail adres

Als u al wel een voorlopige aanslag heeft;
Dan hebben wij naast bovenstaande lijst ook nog deze aanvullende gegevens nodig:

 • brief van de belastingdienst met de toekenning voorlopige aanslag
 • reeds ontvangen bedragen (per maand of totaal)

Bent u reeds klant bij ons, en wenst u de voorlopige aanslag op 0,- te zetten?
Dan volstaat een e-mail of telefoontje.
!! LET OP !! Bij het “op 0,- zetten” moeten alle reeds ontvangen bedragen volledig en op korte termijn terug betaald worden. !!
Met de aangifte in het voorjaar wordt dan alles opnieuw berekend en krijg je een eventuele teruggaaf ineens.