Box-3 heffing, alsnog bezwaar maken?

Onlangs is er in het nieuws verschenen dat er “over afgelopen 5 jaar de mogelijkheid bestaat om een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen voor box-3”.

Afgelopen dagen is naar voren gekomen dat deze manier voor de zogenoemde “niet-bezwaarmakers” niet zal worden geaccepteerd door de belastinginspecteur.

Wat is ambtshalve vermindering?
Nadat een aanslag definitief is, kan een belastingplichtige (jij en ik) een verzoek doen aan de belastinginspecteur om de aanslag aan te passen. Deze aanpassing is in veruit de meeste gevallen gunstig voor de belastingplichtige (waarom zou je anders een nieuwe versie insturen).

De inspecteur is niet verplicht om deze aanpassing door te voeren, maar zal in de meeste gevallen ervoor kiezen om de aanpassing wel te verwerken en het teveel betaalde deel terug te betalen.

Voor de casus “niet-bezwaarmakers box-3” heeft de rechter het advies gegeven om hierin NIET mee te gaan. De belastingdienst neemt dit advies over en zal dan ook alle ambtshalve verminderingen inzake box-3 afwijzen.

In het kort:
Heb je geen (officieel) bezwaar gemaakt tegen de box-3 heffing? Dan krijg je geen vermindering over 2017 t/m 2020.

Juridische verantwoording bovenstaande bericht
In onderstaande uitspraak (punt 3.5.x) staat in juridische tekst uitgelegd wat er precies aan de hand is.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:720&showbutton=true