niet-bezwaarmakers alsnog kans op rechtsherstel.

De staatssecretaris heeft op 4 november besloten dat er een “massaal bezwaar plus” wordt ingezet om alle niet-bezwaarmakers in een keer te behandelen.
De rechter zal beslissen of een ambtshalve vermindering op box-3 doorgang moet vinden.

Als het antwoord hierop JA is, zal dit gelden voor alle niet-bezwaarmakers van de belastingjaren 2017 t/m 2020. 2021 is immers al hersteld, 2017 komt hiermee dus NIET te vervallen op 1 januari 2023.

Voor meer informatie, zie deze brief van de staatssecretaris